Антикорупційна програма компанії

ТОВ «КОМПАРЕКС Україна» заявляє та підтверджує свою прихильність принципам етичного ведення бізнесу та нормам міжнародного й українського антикорупційного законодавства.

Діюча Антикорупційна програма Компанії, а також Compliance Guidline of the Comparex Group (по групі компаній КОМПАРЕКС) – це комплекс процесів та заходів, впроваджених у компанії, що направлені на боротьбу з корупцією та протидії їй: крім іншого, це оцінка на періодичній основі працівників і бізнес-партнерів, виконання чітких правил працівниками компанії при взаємодії з державними органами, проведення навчання персоналу відносно корупційних та етичних ризиків, дій Компанії у випадку виявлення корупційних правопорушень. Дані документи є  базовими документами, котрі регламентують діяльність компанії у сфері ділової етики та протидії корупції, в тому числі, на міжнародному рівні.